Sök:
Priser i: 

Instruktion för att fästa ornament

Ornamenten fäster bäst på en yta av obehandlat trä, båda ytor ska vara rena och torra.

Mindre ornament fästes med starkt trälim.

Större ornament kan vara lätt böjda, vilket är helt normalt. De kan behöva fästas med stift, det går bra att till exempel använda en avbiten tunn spik. 

Större ornament fästes enligt följande:

1. Borra hål i ornamentet där stiften ska sitta, se till att inte borra igenom ornamentet. Hålet ska vara något mindre än stiftet. OBS! Om stiftet slås direkt i ornamentet utan förborrat hål, riskerar ornamentet att spricka.

2. Sätt i stift i hålet/hålen i ornamentet.

3. Tryck försiktigt ornamentet mot det underlag det ska sitta mot så att det blir märken från stiften på underlaget.

4. Borra hål i underlaget vid varje märke.

5. Stryk lim på baksidan av ornamentet och knacka försiktigt på plats så att stiften hamnar i de borrade hålen. Pressa samman ornamentet mot underlaget med kraftigt tryck tills limmet har torkat.